Đất Thánh

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU 2022: "ĐÃ THẤY VÌ SAO CỦA NGƯỜI XUẤT HIỆN Ở PHƯƠNG ĐÔNG..."

                                                                  Ngọc Yến

Vatican News (12.7.2021) - Các Giáo hội Kitô Trung Đông đang chuẩn bị Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất của các Kitô hữu, sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 25/01/2022, với chủ đề được trích từ Tin Mừng thánh Matthêu “Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2, 2).

Hội đồng các Giáo hội Trung Đông (Mecc) đã cho phổ biến các hỗ trợ chuẩn bị trên các cổng thông tin của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu và Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô. Nội dung được phổ biến có đoạn viết: “Chưa bao giờ như trong những thời điểm khó khăn này, chúng ta cảm thấy cần một ánh sáng có thể chiến thắng bóng tối. Đó là ánh sáng đã được các Kitô hữu loan báo, là Chúa Giêsu Kitô”.

Theo các Giáo hội Kitô, đứng trước cuộc khủng hoảng sức khỏe quốc tế hiện nay, trong một khu vực của thế giới, nơi nhân quyền bị chà đạp một cách có hệ thống bởi các lợi ích kinh tế và chính trị bất công, đồng thời phải gánh chịu hậu quả về người và vật chất của vụ nổ khủng khiếp tàn phá Beirut 04/8/2020, các Kitô hữu Trung Đông đã thấy nơi “vì sao” một hình ảnh ơn gọi Kitô của chính mình. Ngôi sao là dấu hiệu đã hướng dẫn các vị đạo sĩ từ những nơi xa xôi và từ các nền văn hóa khác nhau đến với Hài Nhi Giêsu, và đại diện cho một hình ảnh về cách các Kitô hữu hiệp nhất trong sự hiệp thông với nhau khi họ đến gần Chúa Kitô.

Do đó, các vị chủ chăn muốn chủ đề của Tuần Cầu nguyện là một lời mời gọi các Kitô hữu trở thành một biểu tượng giống như ngôi sao, dẫn mọi dân tộc đến với Chúa Kitô, là phương tiện để Thiên Chúa hướng dẫn mọi người đến sự hiệp nhất.

Theo Hội đồng các Giáo hội Trung Đông, mỗi người phải canh tân đời sống của chính mình. Đời sống của các Giáo hội và của xã hội phải được đổi mới và cần phải đi theo con đường của Chúa Kitô, đặt mình phục vụ Tin Mừng, bảo vệ nhân phẩm, đặc biệt là những người nghèo, những người yếu đuối và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Hơn thế nữa, các Giáo hội phải minh bạch và có trách nhiệm trong việc liên hệ với thế giới, cộng tác để an ủi những người đau khổ, chào đón những người phải di dời, những người bị đè nặng bởi gánh nặng cuộc sống, và xây dựng một xã hội công bằng và lương thiện.

Sau cùng, các Giáo hội mời gọi mọi người cùng nhau làm việc để những người trẻ có thể xây dựng một tương lai phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, một tương lai, trong đó, tất cả mọi người có thể trải nghiệm được hòa bình, công lý và tình yêu. (CSR_4953_2021)

Nguồn: vaticannews.va/vi/