Truyền hình trực tuyến Thánh lễ Truyền chức Giám mục Đaminh Hoàng Minh Tiến

14/02/2022


TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC ĐAMINH HOÀNG MINH TIẾN

Truyền thông Giáo phận Hưng Hóa


Nguồn: giaophanhunghoa.org (13.02.2022)

LỊCH PHỤNG VỤ