Trực tuyến: Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao - ĐÊM TÔN VINH MẸ 2019

12/12/2019


VIDEO

Trực tuyến: Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao - ĐÊM TÔN VINH MẸ 2019


Trực tuyến: Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao - ĐÊM TÔN VINH MẸ 2019 vào lúc 19giờ ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao.


Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

LỊCH PHỤNG VỤ