Trực tuyến Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX từ ngày 22-23/11/2023

22/11/2023


TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI
LẦN THỨ XIX TỪ NGÀY 22-23/11/2023

Ban Truyền thông Giáo phận Bắc Ninh

WGPBN (22.11.2023) - Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX được tổ chức tại Giáo xứ Bến Đông, Giáo phận Bắc Ninh từ ngày 22-23/11/2023. Sau đây là các link trực tiếp các sự kiện trong Đại hội:

THỨ TƯ, NGÀY 22/11/2023 

* 8g30: Tiếp đón các bạn trẻ trong giáo phận chủ nhà -  khởi động

* 9g00: Bài giáo lý


* 12g00: Tiếp đón, đăng ký tại bàn lễ tân.

* 13g00: Khởi động, giới thiệu và chào mừng.

* 13g45: Đón Tiếp quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ và quý khách.

* 14g15: Cung nghinh Thánh Giá giới trẻ và nghi thức thượng cờ Đại hội.

* 14g40: Nghi thức khai mạc và văn nghệ khai mạc.

* 15g30: Thuyết trình đề tài I

* 16g30: Suy Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá.


* 18g45: Hoan ca và diễn nguyện.THỨ NĂM, NGÀY 23/11/2023 

* 7g30: Thuyết trình đề tài II

* 9g00: Rước đoàn nghi lễ và Thánh Lễ.

* 10g30: Nghi thức bế mạc, trao Thánh Giá và cờ luân lưu.


Nguồn: giaophanbacninh.org 

LỊCH PHỤNG VỤ