TRỰC TIẾP THÁNH LỄ KHỞI ĐẦU SỨ VỤ
CỦA ĐỨC TÂN GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
- VINH SƠN NGUYỄN VĂN BẢN

Lúc 09h00 ngày thứ Năm, 31/3/2022

Tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Hải Phòng


Nguồn: Kênh YouTube Giáo Phận Hải Phòng