Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha lúc 14 giờ 50 thứ Tư 09.08.2023

09/08/2023


TRỰC TIẾP BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA
LÚC 14 GIỜ 50 THỨ TƯ 09.08.2023

Vatican News (09.08.2023)Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô, tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư ngày 09.08.2023.

Các múi giờ: Giờ Roma: 8:50, Giờ Việt Nam: 14:50


(Cập nhật lúc 08:40 ngày 09.08.2023)

Nguồn: vaticannews.va/vi

LỊCH PHỤNG VỤ