TRỰC TIẾP
NGHI THỨC CHÀO BIỆT ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
tại sân bay quốc tế Thành Cát Tư Hãn
lúc 10h30 ngày 04.09.2023

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (04.09.2023) – Nghi thức chào biệt Đức Thánh Cha Phanxicô được diễn ra tại sân bay quốc tế Thành Cát Tư Hãn, Mông Cổ lúc 10h30 giờ Việt Nam ngày 04.09.2023.