TRỰC TIẾP ĐẠI HỘI ỦY BAN GIÁO DÂN NĂM 2022

Ban Truyền thông TGP Huế

Đại hội Ủy ban Giáo Dân năm 2022 với chủ đề: “Người giáo dân trong Hội thánh hiệp hành” đang được tổ chức tại Linh địa La Vang từ thứ Hai ngày 19 đến thứ Năm ngày 22/9/2022. Sau đây là chương trình và video trực tiếp từ Đại hội:

1. Chiều thứ Hai ngày 19/09/2022:

19h30’: Khai mạc Đại hội, Rước kiệu và Chầu Thánh Thể

2. Thứ Ba ngày 20/09/2022.

5g30’: Kinh sáng và thánh lễ

9g00’: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh giảng huấn

15g00’: Đức cha Giuse Trần Văn Toản - Chủ tịch Ủy ban Giáo dân giảng huấn

3. Thứ Tư ngày 21/09/2022

- 06g00: Thánh Lễ Kính Thánh Anê Lê Thị Thành, tử đạo được cử hành tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chủ tế.


- 09h00: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn giảng huấn


- 15h00: Giờ chia sẻ, tổng kết, định hướng mục vụ


- 19h30: Đêm Văn Nghệ với chủ đề: "Cùng nhau cất bước hành trình"


4. Thứ Năm ngày 22.9.2022

- Thánh Lễ Bế Mạc lúc 06g00

Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Huế