Tòa Giám mục Phát Diệm: Thông báo tạm dừng các sinh hoạt tôn giáo vì đại dịch Covid-19

05/06/2021
LỊCH PHỤNG VỤ