Tòa Giám mục Phát Diệm: Thông báo cầu nguyện cho Đức Giám mục Tân cử

26/03/2023


TÒA GIÁM MỤC PHÁT DIỆM:
THÔNG BÁO CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC GIÁM MỤC TÂN CỬ


Nguồn: phatdiem.org (25.3.2023) 

LỊCH PHỤNG VỤ