TÒA GIÁM MỤC PHÁT DIỆM:
THÔNG BÁO CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC GIÁM MỤC TÂN CỬ


Nguồn: phatdiem.org (25.3.2023)