Tòa Giám mục Kon Tum: Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh Covid 19

04/06/2021


Nguồn: giaophankontum.com 

LỊCH PHỤNG VỤ