TÒA GIÁM MỤC HÀ TĨNH:
THÔNG BÁO BỔ NHIỆM GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

 

Nguồn: giaophanhatinh.org (25.3.2023)