Tòa Giám mục Bùi Chu: Thông báo về việc phòng chống Covid-19

11/06/2021


TÒA GIÁM MỤC BÙI CHU:
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG COVID-19


Nguồn: gpbuichu.org (11.6.2021) 

LỊCH PHỤNG VỤ