Thư ngỏ của UB. Tổ Chức Năm Thánh

22/03/2009

Thư ngỏ của UB. Tổ Chức Năm Thánh

THƯ NGỎ

Kính gởi các thành phần Dân Chúa Việt Nam, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân Việt Nam

Anh chị em thân mến,

1. Trong thời gian qua, tôi được HĐGM.VN giao trách nhiệm đứng đầu công tác Tổ chức Năm Thánh cùng Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010. Tôi thấy bước đầu trách nhiệm là chia sẻ và trao đổi với anh chị em vài suy nghĩ, nhằm cùng nhau tìm một hướng đi thống nhất trên cơ sở niềm tin yêu và hy vọng kitô giáo của chúng ta.

2. Trước tiên, giáo huấn của Công Đồng Vatican II soi sáng cho chúng ta thấy rằng không phải riêng tôi, song là tất cả mọi thành phần Dân Chúa VN, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, đều có quyền và trách nhiệm tham gia vào công việc xây dựng Giáo Hội Chúa Kitô trên đất nước VN cũng như trên thế giới hôm nay, một thế giới vừa toàn cầu hoá vừa đầy bạo lực đối kháng. Xây dựng Giáo Hội Chúa Kitô, căn bản và trước hết là xây dựng một Giáo Hội hiệp thông ngày càng thân thiết với Chúa, với nhau, với xã hội loài người. Mục đích mọi người liên kết và hợp tác xây dựng là nhằm tạo nên một sức mạnh hữu hiệu hơn cho việc thi hành sứ vụ của Giáo Hội, là yêu thương và phục vụ cho Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, cho sự sống mới, sự sống dồi dào của mọi người anh em trong xã hội đang chạy theo khuynh hướng thực dụng và hưởng thụ duy vật chất ngày nay.

3. Tổ chức Năm Thánh 2010 là cơ hội thuận lợi, là phương thế hữu hiệu cho mọi thành phần Dân Chúa VN trước tiên hiệp lực xây dựng ba mối tương quan hiệp thông với Chúa, với nhau, với xã hội loài người, trong gia đình cũng như trong cộng đoàn của mình. Xây dựng và củng cố bằng việc chuyên cần cầu nguyện, cùng nhau học hỏi và thi hành Lời Chúa nhằm giúp nhau phân định và tuân hành Thánh ý Chúa; bằng phát huy tình huynh đệ tương thân tương trợ, phát huy lòng quảng đại chia sẻ với người bất hạnh, túng thiếu, bị bỏ rơi, phát huy lòng từ bi bao dung đối với những ai bất đồng, bất hoà, thù nghịch với mình, phát huy tình liên đới và hiệp thông trong cộng đồng Dân Chúa VN sinh sống trên khắp năm châu ngày nay.

4. Với tư cách là mục tử, chúng tôi ước mong nghe được tâm tư, nguyện vọng của anh chị em từ khắp mọi môi trường sống trong thế giới toàn cầu hoá hôm nay. Mọi nghiên cứu, góp ý, đề xuất nhằm tham gia vào việc xây dựng Giáo Hội hiệp thông vì Tin Mừng và vì sự sống dồi dào của mọi người, đều được hoan nghênh và đón nhận.

Có thể gởi về địa chỉ e-mail của Ban Thư ký thường trực Tổ chức Năm Thánh 2010: namthanh2010@gmail.com

Có thể tìm mọi thông tin liên hệ, trước tiên là Nội Quy Tổ chức Năm Thánh 2010 và biên bản phiên họp 8.4.2008 của Ban Tổ chức, nơi trang web của HĐGM.VN: http//www.v2.hdgmvietnam.org

5, Tôi ước mong anh chị em tích cực vận động mọi người, mọi thành phần cùng đồng hành, cùng chia sẻ, cùng góp ý xây dựng cộng đồng Dân Chúa VN ngày càng hiệp thông và hiệp nhất như lòng Chúa mong ước. Xin Chúa thương đồng hành, dẫn dắt, soi sáng mọi người bước đi trong đường lối yêu thương, hiệp nhất và bình an của Người.

Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành, ngày 13.4.2008

+ Gioan B. Phạm Minh Mẫn

Hồng Y Tổng Giám Mục
Chủ Tịch UB Tổ chức Năm Thánh 2010
LỊCH PHỤNG VỤ