Thư Chúc Tết Quý Mão 2023 của Đức Giám mục Giáo phận Thanh Hóa

21/01/2023


THƯ CHÚC TẾT QUÝ MÃO 2023
CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THANH HÓA


Nguồn: giaophanthanhhoa.net (20.01.2023)

LỊCH PHỤNG VỤ