Thư chúc mừng Giáng sinh của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

21/12/2013

Thư chúc mừng Giáng sinh của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa""
LỊCH PHỤNG VỤ