Thông tin gửi cộng đoàn dân Chúa về Hành hương La Vang 2023

03/08/2023


THÔNG TIN GỬI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA VỀ HÀNH HƯƠNG LA VANG 2023 CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH

BTT. Tổng Gp. HuếLỊCH PHỤNG VỤ