TGP Hà Nội: Tâm tình mục tử tháng 6/2022 - tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu

01/06/2022


TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI:
TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 6/2022 – THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU


Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà Nội

LỊCH PHỤNG VỤ