TÂM TÌNH MỤC TỬ NHÂN DỊP
HỒNG ÂN 60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Ban Truyền thông Giáo phận Đà Nẵng


Nguồn: giaophandanang.org (27.05.2023)