SỨ ĐIỆP MÙA CHAY CỦA ĐỨC THÁNH CHA

NĂM 2005

"Ngài là sự sống, và là sự sống trường thọ của anh chị em!" (Ðnl 30,20)

Anh chị em rất thân mến,

1. Mỗi năm, Mùa Chay được giới thiệu với chúng ta như là thời gian thuận tiện để gia tăng cầu nguyện và làm việc đền tội, vừa mở rộng tâm hồn để dễ dàng chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Trong Mùa Chay, chúng ta được chỉ cho thấy con đường thiêng liêng chuẩn bị chúng ta sống một lần nữa Mầu Nhiệm cao cả của cái chết và sống lại của Chúa Kitô, nhất là nhờ qua việc chăm chú lắng nghe Lời Chúa và việc thi hành cách quảng đại hơn sự hãm mình, mà nhờ đó chúng ta có thể rộng rãi đến trợ giúp cho người lân cận cần được trợ giúp.

Anh chị em rất thân mến, năm nay tôi muốn đề nghị cho sự chú ý của anh chị em, một chủ đề hết sức thời sự, được làm sáng tỏ bởi những câu trích sâu đây từ sách Ðệ Nhị Luật: "Ngài là sự sống, và là sự sống trường thọ của anh chị em!" (Ðnl 30,20). Ðó là những lời Ông Môisen nói với dân chúng, để mời gọi họ ký kết giao ước với GiaVê Thiên Chúa, trong đất nước của Người Moab, "ngõ hầu các người và con cháu các người được sống trong tình thương đối với Thiên Chúa, là Chúa của các người, vừa vâng phục Lời Chúa và sống kết hiệp với Ngài" (Ðnl 30, 19-20). Lòng trung thành với giao ước đã ký kết với Thiên Chúa, là bảo đãm cho tương lai của dân tộc Israel, để dân tộc nầy có thể sinh sống tại đất nước mà Thiên Chúa đã hứa ban cho các tổ phụ của họ, cho các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacóp" (30,20). Theo quan niệm Kinh Thánh, việc sống đến tuổi cao niên, là dấu chỉ cho sự chúc lành của Ðấng tối cao. Như thế, việc sống lâu xem ra như là một trong những hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa.

Trong mùa chay nầy, tôi muốn mời gọi anh chị em hãy suy nghĩ về chủ đề nầy, để đào sâu ý thức về vai trò mà những người cao niên được mời gọi thi hành trong xã hội và trong giáo hội, và chuẩn bị tâm hồn chúng ta cho việc đón nhận những người cao niên với tâm hồn đầy yêu thương. Trong xã hội hôm nay, và nhờ sự cộng tác của khoa học và y khoa, người ta chứng kiến sự sống con người được kéo dài thêm, và như thế làm gia tăng con số những anh chị em cao niên. Ðiều nầy đòi buộc một sự chú ý đặc biệt đến thế giới của hạng tuổi thứ ba, để giúp cho các thành viên của nhóm tuổi cao niên nầy sống trọn vẹn những khả năng của họ, vừa đem khả năng đó vào việc phục vụ cho toàn thể cộng đoàn. Việc chăm sóc cho những người cao niên, nhất là khi trải qua những giây phút khó khăn, cần phải là quan tâm của các tín hữu, nhất là của những cộng đoàn giáo hội trong xã hội tây phương, nơi đang có vấn đề đặc biệt.

2. Sự sống của con người là món quà quý giá cần được yêu mến và bảo vệ trong mọi hạng tuổi. Mệnh lệnh "Không được giết người!" đòi buộc tôn trọng và luôn cổ võ sự sống, từ giây phút sự sống được bắt đầu cho đến lúc kết thúc tự nhiên. Ðây cũng là mệnh lệnh còn có giá trị trước những bệnh tật, và khi sự yếu sức làm cho con người không còn nhiều khả năng sống tự lập nữa. Nếu tuổi già, cùng với những điều kiện không thể tránh được, được đón nhận cách an bình trong ánh sáng của Ðức Tin, thì tuổi già nầy có thể trở nên dịp quý giá, để hiểu rõ hơn mầu nhiệm Thập Giá, mầu nhiệm trao ban ý nghĩa trọn đầy cho cuộc sống nhân loại.

Người cao niên cần được thông cảm và trợ giúp trong viễn tượng nầy. Ðến đây, tôi muốn nói lên tâm tình quý trọng của tôi đối với tất cả những ai dấn thân đáp lại những nhu cầu nói trên và tôi cũng khuyến khích những anh chị em tự nguyện khác muốn nhân dịp Mùa Chay nầy mà góp phần của mình. Ðiều nầy sẽ giúp cho biết bao người cao niên để họ không cảm thấy mình như là gánh nặng cho cộng đoàn và cả cho chính gia đình của mình, trong hoàn cảnh cô đơn làm cho họ dễ rơi vào cám dỗ sống đóng kín và ngã lòng nản chí.

Cần phải làm phát triển trong công luận ý thức rằng những người cao niên trong mọi trường hợp là nguồn tài lực đáng được tôn trọng. Ước chi người ta gia tăng những trợ giúp kinh tế và những sáng kiến pháp lý, để tránh cho những người cao niên không bị loại ra khỏi sinh hoạt xã hội. Thật ra, trong những thập niên qua, xã hội đã trở nên chú ý hơn đối với những nhu cầu của người cao niên, và y học đã phát triển những chăm sóc y tế mang lại những kết quả tốt cho những kẻ bệnh hoạn lâu năm.

3. Khoảng rộng thời gian còn dư trong giai đoạn chăm sóc trợ giúp cho người cao niên cung cấp cho họ dịp thuận tiện để đối diện với những câu hỏi căn bản, mà có lẽ trước đây đã bị lãng quên vì quan tâm đến những lợi ích ngay trước mắt hoặc được cho là có ưu tiên hơn. Ý thức về giây phút cuối đời nay đến gần, làm cho người cao niên chú tâm đến điều gì là thiết yếu, và đặt tầm quan trọng nơi điều mà thời gian năm tháng không thể làm hư đi được. Chính vì hoàn cảnh sống của họ trong lúc nầy như vậy, mà những người cao niên có thể thi hành vai trò của mình trong xã hội. Nếu quả thật con người sống nhờ phần gia tài của kẻ đi trước để lại, và tương lai của con người tùy thuộc một cách quyết định vào cách thức, mà qua đó những giá trị văn hóa của dân tộc được thông truyền cho con người, thì sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người cao niên có thể soi sáng cho những bước đi trên con đường tiến về một nền văn minh luôn trọn vẹn hơn. Thật là quan trọng biết chừng nào, việc khám phá lại sự phong phú hóa lẫn nhau giữa các thế hệ!

Với lời mời gọi mạnh mẽ hãy hoán cải và thực hiện tình liên đới, Mùa Chay năm nay dẫn đưa chúng ta đến việc chú ý đến những vấn đề quan trọng vừa nói trên và được nhiều người lưu ý. Thử hỏi, điều gì sẽ xảy ra, nếu Dân Chúa chiều theo tâm thức hiện nay nhìn xem dường như thể là vô ích những con người cao niên anh chị em chúng ta đây, khi họ bị giới hạn bởi những yếu đuối của hạng tuổi hay do bởi bệnh tật? Ngược lại, thử hỏi cộng đoàn Dân Chúa, bắt đầu từ gia đình, sẽ trở nên như thế nào, nếu cộng đoàn đó cố gắng duy trì thái độ luôn cởi mở và tiếp nhận đối với những anh chị em cao niên?

4. Anh chị em rất thân mến,

Trong Mùa Chay, và nhờ Lời Chúa trợ giúp, chúng ta hãy suy nghĩ về tầm quan trọng như thế nào, việc mỗi cộng đoàn đồng hành với tất cả những ai bước vào hạng tuổi cao niên, với thái độ thông cảm đầy yêu thương? Ngoài ra, còn cần phải để cho mình được quen suy tư về mầu nhiệm sự chết, với thái độ tin tưởng phó thác, ngõ hầu cuộc gặp gỡ cuối cùng với Thiên Chúa được diễn ra trong bầu khí an bình nội tâm, trong ý thức rằng Ðấng tiếp đón chúng ta, là Ðấng "đã dựng nên ta ngay từ trong lòng mẹ" (x. Tv 139,13b) và là Ðấng "đã muốn cho chúng ta được trở nên giống hình ảnh Ngài" (x. Sáng Thế 1, 26).

Nguyện xin Mẹ Maria, Ðấng hướng dẫn chúng ta trên con đường sống Mùa Chay, xin Mẹ hướng dẫn tất cả mọi kẻ tin, nhất là những người cao niên, đến việc hiểu biết càng ngày càng sâu xa hơn về Chúa Kitô, Ðấng đã chết và đã sống lại, và là lý do cuối cùng cho cuộc sống chúng ta. Nguyện xin Mẹ, người nữ trung thành phục vụ cho Con Thiên Chúa, cùng với hai thánh Anna và Gioakim, khẩn cầu cho mỗi người trong chúng ta "bây giờ và trong giờ lâm tử".

Tôi xin ban phép lành cho tất cả mọi người.

Từ điện Vatican, ngày 8 tháng 9 năm 2004

Gioan Phaolô II, Giáo Hoàng

Chuyển ngữ: Ðặng Thế Dũng

Nguồn: vntaiwan.catholic.org.tw