SỨ ĐIỆP MÙA CHAY CỦA ĐỨC THÁNH CHA

NĂM 1999

"Chúa sẽ dọn ra một bửa tiệc cho tất cả các dân tộc" (Is 25,6).

Anh chị em trong Chúa Kitô,

Mùa Chay mà chúng ta sắp cử hành là một hồng ân khác nữa đến từ Thiên Chúa. Ngài muốn giúp chúng ta khám phá lại thực thể mình là những con cái của Thiên Chúa, đã được tạo dựng và đổi mới nhờ qua Chúa Kitô, bởi tình yêu của Thiên Chúa Cha, và trong Chúa Thánh Thần.

1. "Chúa sẽ dọn ra một bửa tiệc cho tất cả các dân tộc" (Is 25,6). Ðó là những lời gợi hứng cho Sứ điệp Mùa Chay năm nay (1999), và thôi thúc chúng ta trước hết suy tư về sự chăm sóc quan phòng của Thiên Chúa Cha trên trời cho tất cả mọi người. Tình thương chăm sóc nầy đã được thể hiện trong hành động tạo dựng, khi "Thiên Chúa nhìn tất cả những gì ngài đã làm, đều tốt đẹp" (St 1,3). Tình thương chăm sóc đó lại được xác nhận trong mối tương quan đặc biệt giữa Thiên Chúa và dân Israel mà Thiên Chúa đã chọn làm dân riêng của Ngài, để thực hiện công cuộc cứu chuộc. Thật vậy, trong Chúa Giêsu Kitô, tình thương chăm sóc nầy đạt đến mức trọn đầy của nó: trong Chúa Giêsu Kitô, phúc lành của Abraham đến với các dân tộc, và chúng ta lảnh nhận lời hứa của Chúa Thánh Thần, nhờ qua đức tin (x. Gal 3,14). Mùa Chay là thời gian thuận tiện để dâng lên Chúa lòng tri ân chân thành, vì những điều kỳ diệu đã được thực hiện để phục vụ cho con người trong mọi thời đại của lịch sử và một cách đặc biệt, trong công cuộc cứu chuộc; và để thực hiện công cuộc cứu chuộc nầy, Thiên Chúa đã không dung tha cả chính Con Một mình (x. Roma 8,32).

Việc khám phá ra sự hiện diện đầy sức cứu rỗi của Thiên Chúa trong những biến cố thăng trầm của con người, (việc khám phá đó) thôi thúc chúng ta ăn năn trở lại. Việc khám phá nầy làm cho tất cả chúng ta cảm thấy mình được thừa hưởng tình thương đặc biệt của Thiên Chúa và thôi thúc chúng ta chúc tụng và làm vinh danh Ngài. Chúng ta có thể lặp lại cùng với Thánh Phaolô như sau: "Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Chúa Giêsu Kitô chúa chúng ta; Thiên Chúa đã chúc phúc cho chúng ta với mọi chúc lành thiêng liêng trên trời, trong Chúa Kitô. Trong Người, Thiên Chúa Cha đã chọn chúng ta, cả trước khi tạo thành trời đất, ngõ hầu chúng ta được sống thánh thiện và trong sạch trước nhan Ngài và trong tình bác ái (x. Ep 1,3-4). Chính Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi trên con đường sám hối và thanh tẩy nội tâm để canh tân đức tin chúng ta. Thiên Chúa không ngừng kêu gọi chúng ta đến với Ngài, và mỗi lần chúng ta sa ngã phạm tội, thì Ngài chỉ cho ta biết con đường trở về nhà Ngài, nơi chúng ta sẽ gặp lại tình thương chăm sóc đặc biệt Thiên Chúa Cha dành cho chúng ta trong Chúa Kitô. Như thế, từ kinh nghiệm về tình yêu thương mà Thiên Chúa Cha biểu lộ cho chúng ta, lòng biết ơn đối với Thiên Chúa được triển nở trong chúng ta.

2. Con đường Mùa Chay chuẩn bị cho chúng ta cử hành lễ Vượt Qua của Chúa Kitô, mầu nhiệm của ơn cứu rỗi chúng ta. Hình ảnh loan báo trước cho mầu nhiệm cao cả nầy là bửa tiệc mà Chúa Giêsu cử hành với các đồ đệ vào thứ Năm Tuần Thánh, vừa dâng hiến chính mình trong hình bánh và hình rượu. Như Tôi đã viết trong tông thư Dies Domini, Ngày của Chúa, rằng trong việc cử hành bí tích Thánh Thể, được thực hiện sự hiện diện thật sự, tự bản thể và bền vững của Chúa Phục Sinh và bánh hằng sống được dâng hiến để làm bảo chứng cho vinh quang tương lai" (Dies Domini, số 39).

Bửa tiệc là dấu chỉ của sự vui mừng, bởi vì trong đó được thể hiện sự hiệp thông sâu xa của tất cả những ai tham dự vào bửa tiệc. Như thế Bí Tích Thánh Thể thực hiện bửa tiệc mà tiên tri Isaia đã loan báo trước cho tất cả các dân tộc (x. Is 25,6). Trong bí tích Thánh Thể, còn có chiều kích cánh chung không thể bỏ đi được. Nhờ đức tin, chúng ta biết rõ rằng Mầu Nhiệm Vượt Qua đã được Chúa Kitô hoàn tất; tuy nhiên Mầu nhiệm nầy còn cần được thực hiện một cách đầy đủ trong mỗi người chúng ta. Con Thiên Chúa, nhờ cái chết và sự phục sinh, đã ban cho chúng ta hồng ân sự sống đời đời; hồng ân nấy được bắt đầu trên trần gian nầy, nhưng sẽ được hoàn tất một cách vĩnh viễn trong Lễ Vượt Qua đời đời trên trời. Nhiều anh chị em chúng ta có sức chịu đựng được những hoàn cảnh cùng cực, những bất tiện, bệnh tật, chỉ vì lý do nầy là họ xác tín một ngày kia được mời gọi vào bàn tiệc đời đời trên trời. Như vậy, Mùa Chay hướng cái nhìn chúng ta vượt qua thời hiện tại, vượt qua lịch sử, vượt qua chân trời của thế gian nầy, hướng về sự hiệp thông hoàn toàn và đời đời cùng với Ba Ngôi rất thánh.

Phúc lành mà chúng ta lãnh nhận trong Chúa Kitô, phá vở cho chúng ta bức tường của đời tạm nầy và mở ra cho chúng ta cánh cửa bước vào chia sẻ một cách vĩnh viễn sự sống trong Thiên Chúa. "Phúc cho ai được mời đến dự Tiệc cưới của Con Chiên" (Kh 19,9). Chúng ta không thể nào quên rằng đời sống chúng ta gặp được trong bửa Tiệc nầy -- một bửa Tiệc được loan báo trước trong bí tích Thánh Thể -- (gặp được) mục đích cuối cùng của nó. Chúa Kitô đã chiếm lại cho chúng ta không những một phẩm giá mới trong cuộc sống trên trần gian, nhưng nhất là phẩm giá mới làm con cái Thiên Chúa, được kêu gọi chia sẽ sự sống đời đời với Ngài. Mùa Chay mời chúng ta vượt qua cám dỗ nhìn những thực tại của thế giới nầy như là những điều vĩnh viễn và mời gọi chúng ta hãy nhìn nhận rằng "quê hương chúng ta ở trên trời" (Fil 3,20).

3. Khi chiêm ngắm lời mời gọi kỳ diệu mà Thiên Chúa Cha, trong Chúa Kitô, gởi đến cho chúng ta, chúng ta không thể nào không nhận thấy tình yêu thương mà Thiên Chúa đã có đối với chúng ta. Năm (1999) chuẩn bị cho Ðại Toàn Xá vào năm 2000, muốn giúp chúng ta canh tân ý thức rằng Thiên Chúa là Cha, là Ðấng trong Con Một yêu dấu, thông ban cho chúng ta chính sự sống của Ngài. Từ lịch sử cứu rỗi mà Thiên Chúa thực hiện với chúng ta và cho chúng ta, chúng ta học sống tình bác ái với sức hăng say mới (x. 1Ga 4,10tt); đây là nhân đức đối thần mà tôi đã đề nghị đào sâu trong năm 1999 nầy, trong tông thư Ngàn Năm Thứ ba.

Kinh nghiệm về tình thương của Thiên Chúa Cha thôi thúc người Kitô biến chính mình thành hồng ân sống động, trong viễn ảnh của việc phục vụ và chia sẻ, một sự chia sẻ làm cho người Kitô có tâm hồn mở rộng tiếp đón những anh chị em. Thật là bao la những môi trường trong đó Giáo Hội, qua các thế kỷ, đã làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa bằng lời nói và bằng những việc làm. Cả ngày hôm nay, cũng được mở ra trước chúng ta những khoảng rộng mênh mông trong đó tình bác ái của Thiên Chúa phải trở nên hiện diện nhờ qua công việc làm của những người Kitô. Những sự nghèo cùng mới và những câu hỏi to lớn đang làm cho nhiều con tim lo âu, đang chờ đợi những câu trả lời cụ thể và đúng thật. Ai sống cô đơn, ai sống bên lề xã hội, ai đang đói khát, nạn nhân của bạo lực, ai không có hy vọng, đều cần cảm nghiệm, trong sự chăm sóc của Giáo Hội (cần cảm nghiệm) sự dịu dàng nhân từ của Thiên Chúa Cha trên trời, Ðấng ngay từ đầu, đã nghĩ đến từng người một, để ban cho người đó tràn đầy ân lành.

4. Ðược sống với cái nhìn hướng về Thiên Chúa Cha, Mùa Chay như thế trở thành thời gian đặc biệt của tình bác ái được thể hiện cụ thể nhờ qua những công việc của lòng nhân đối với thể xác cũng như tinh thần. Tư tưởng đặc biệt hướng đến những kẻ bị loại ra khỏi bàn tiệc của sự hưởng thụ hằng ngày. Có nhiều anh "Lazarô" đang đứng gõ trước cửa của xã hội: đó là tất cả những ai không được tham dự vào những điều tiện lợi vật chất mà tiến bộ mang đến. Có những hoàn cảnh bần cùng triền miên không thể nào không đánh động lương tâm của người Kitô, và không thể nào không nhắc lại cho họ bổn phận phải khẩn thiết đương đầu với những hoàn cảnh đó trên bình diện cá nhân cũng như một cách cộng đồng. Không phải chỉ những cá nhân mới có được những cơ hội để chứng minh sự sẵn sàng của mình để mời những anh chị em nghèo đến tham dự vào sự sung mãn riêng của họ, nhưng còn có những cơ cấu quốc tế, những chính phủ của các dân tộc, những trung tâm điều hành sinh hoạt kinh tế thế giới, cũng cần phải lãnh lấy trách vụ hoạch định những con đường can đảm để thực hiện cuộc phân chia công bằng hơn những tài nguyên của trái đất, trong nội bộ những quốc gia cũng như trong những tương quan giữa các dân tộc.

5. Thưa anh chị em, bắt đầu con đường mùa chay, tôi muốn gởi đến anh chị em Sứ điệp nầy, để khuyến khích anh chị em trên con đường ăn năn trở lại, con đường dẫn đến một sự hiểu biết càng ngày càng nhiều hơn mầu nhiệm sự tốt lành mà Thiên Chúa dành để cho chúng ta. Xin Mẹ Maria, Mẹ của lòng nhân từ, nâng đỡ những bước đường của chúng ta. Mẹ là kẻ đầu tiên đã biết và đón nhận ý định Tình Thương của Thiên Chúa Cha; Mẹ đã tin và là kẻ có phúc hơn mọi người nữ (Lc 1,42). Mẹ đã vâng phục trong đau khổ và như thế đã được tham dự trước tiên vào vinh quang của những con cái Thiên Chúa.

Xin Mẹ Maria nâng đỡ chúng ta với sự hiện diện của Người; xin Mẹ hãy là "dấu chỉ cho niềm hy vọng chắc chắn" (Lumen gentium 68) và xin Mẹ hãy khẩn cầu cùng Chúa, ngõ hầu tình thương nhân từ của Thiên Chúa lại được đổ tràn xuống trên chúng ta lần nữa.

Từ vatican ngày 15 tháng 10 năm 1998.

Gioan Phaolô II

Chuyển ngữ: Đặng Thế Dũng

Nguồn: vntaiwan.catholic.org.tw