Quyết định về Bổn Mạng của Tổng Giáo phận Huế

01/01/2020


TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Quyết định về Bổn Mạng của Tổng Giáo phận Huế


Nguồn: Tổng Giáo phận Huế

LỊCH PHỤNG VỤ