Phóng sự: Giá trị Đức Tin tại giáo họ bị cách ly ở Sơn Lôi

07/03/2020


VIDEO

Phóng sự: Những giá trị Đức Tin sau phong tỏa cách ly của giáo họ Ngọc Bảo & Bá Cầu – Gx Hữu Bằng – xã Sơn Lôi


Nguồn: giadinhbacninh.com

LỊCH PHỤNG VỤ