Phóng sự: Đức Thánh cha gặp gỡ Linh mục, Tu sĩ và Giáo lý viên tại Thái Lan

23/11/2019


 LINH MỤC TU SĨ

Phóng sự: Đức Thánh Cha gặp gỡ Linh mục, Tu sĩ và Giáo lý viên Thái Lan

Đây là phóng sự chúng tôi ghi nhận được trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên tại Giáo xứ Thánh Phêrô, Thái Lan, lúc 10h00, ngày 22-11-2019. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng gặp thân mật từng Giám mục đại diện Giáo hội Việt Nam qua chào đón Ngài.

Media HĐGMVN

LỊCH PHỤNG VỤ