Mở lại Hội nghị Thường niên Thần học Mục vụ tại Fatima

28/04/2021

Image by Gianni Crestani from Pixabay

MỞ LẠI HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN THẦN HỌC MỤC VỤ TẠI FATIMA

Giuse Trần Đức Anh, O.P

vietnamese.rvasia (27.4.2021) – Sau khi bị tạm ngưng trong năm ngoái vì đại dịch Covid-19, hội nghị Thường niên về Mục vụ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima được mở lại, và sẽ tiến hành từ ngày 18 đến 20/6/2021 tới đây, về đề tài: “Fatima ngày nay; nghĩ về sự thánh thiện”.

Hội nghị này nhắm mời gọi suy tư về căn tính của cộng đoàn Kitô trong bối cảnh đại dịch.

Ông Marco Daniel Duarte, Giám đốc bảo tàng viện Đền thánh Fatima, Chủ tịch ban khoa học và là trưởng ban tổ chức hội nghị này, nói rằng: “Tại Fatima ngày nay, thật là có ý nghĩa khi suy nghĩ về sự thánh thiện, qua kinh nghiệm mà biến cố và lịch sử các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Cova da Iria đề nghị cho nhân loại. Fatima đã và còn tiếp tục giúp đọc và sống sự thánh thiện không còn gắn liền với một dòng dõi có phúc, nhưng trong dòng dõi này cũng bao gồm những vị thánh ở cửa nhà bên cạnh”.

Trong số các khách mời và diễn giả tại hội nghị, có Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, và cha Crispino Valenziano, thuộc Học viện Giáo hoàng thánh Anselmo ở Roma, Đức cha José Ornelas Carvalho, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, và nhiều nhân vật khác.

Các hội nghị này là những nơi suy tư, hơn là những nơi huấn luyện, nhắm mở ra những chân trời suy tư về những khía cạnh khác nhau của Giáo hội thời nay. Đặc biệt về Fatima, ông Duarte nhận xét rằng điều mà hàng ngàn tín hữu hành hương ở Fatima đang sống và cảm nghiệm, cũng có liên hệ tới các học giả và những đề tài suy tư của các học giả cũng liên quan đến các tín hữu hành hương. 

(Vatican News 23-4-2021)

Nguồn: vietnamese.rvasia

LỊCH PHỤNG VỤ