Kinh xin ơn chữa lành

15/02/2020


KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH

Lời kinh được chuẩn nhận bởi Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho.


Nguồn: giaophanmytho.net

LỊCH PHỤNG VỤ