HUY HIỆU ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN – TỔNG GIÁM MỤC PHÓ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

Truyền thông Tổng Giáo phận Huế

WGPH (10.11.2023) – Sau khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế kiêm Giám quản Tông Toà Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân đã chọn một huy hiệu Giám mục mới vừa kế thừa những ý nghĩa của huy hiệu trước vừa kết hợp với những biểu tượng gần gũi của Tổng Giáo phận Huế. Huy hiệu mới này khắc hoạ càng rõ nét khẩu hiệu “Ad Gentes” (Đến với muôn dân) đã chọn từ trước của Đức Cha với những ý nghĩa sau:

“Trời xanh mầu hi vọng,
Sao thắm hương hoa hồi.
Núi cao hồn mở rộng,
Đường xa bước trung thành.
Đồng xanh vang tiếng gọi,
Phủ Cam nối đất trời,
Trữ tình cuộn Hương sóng.”


Nguồn: tonggiaophanhue.org