Hồng ân ngày tốt nghiệp của Linh mục, Tu sĩ, và Chủng sinh du học tại Hoa Kỳ

07/05/2020


HỒNG ÂN NGÀY TỐT NGHIỆP CỦA
LINH MỤC, TU SĨ, VÀ CHỦNG SINH DU HỌC TẠI HOA KỲ

Fr. Bao Nguyen, S.J.

Trọng kính quý Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh Mục, Tu Sĩ, Chủng Sinh cùng quý Ông Bà và Anh Chị Em rất thân mến,

Nhân ngày lễ Chúa Chiên Lành, Chúa Nhật Thứ IV Phục Sinh cũng là dịp các trường đại học và chủng viện tổ chức lễ tốt nghiệp ra trường, con xin được thay mặt cho Hội Formation Support for Vietnam (Hội Yểm Trợ Linh Mục, Tu Sĩ, và Chủng Sinh du học tại Hoa Kỳ) chúc mừng đến quý vị và xin được long trọng thông báo những vị sau đây đã tốt nghiệp trong niên học qua 2019-2020: 

Tiến Sĩ:

1) Sr. Nguyễn Kim Hiển, Mến Thánh Giá Hà Nội — Tiến Sĩ ngành Nhân Xã Vụ Học (PhD in Social Work)

Với Luận Án Tốt Nghiệp: “NHẬN XÉT VỀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA KHOÁ CANH TÂN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN TRÊN HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH, ĐỐI THOẠI, XUNG ĐỘT, VÀ THA THỨ: MỘT PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH TÍNH”

– Thạc Sĩ Thần Học và Thạc Sĩ Xã Hội Học

– Cử Nhân Tâm Lý Học và Đức Ngữ

Link phỏng vấn Sr. Nguyễn Kim Hiển

Thạc Sĩ: 

01. Nguyễn Thị Tuyết, MTG Hưng Hoá—Giáo Dục Trung Học

02. Đỗ Thị Liên, OP Bùi Chu—Thạc Sĩ Giáo Luật và tiếp tục học Tiến Sĩ Giáo Luật

03. Trần Thị Hồng Ánh, MTG Đà Lạt—Hai Bằng Thạc Sĩ Thần Học và Linh Đạo

04. Lê Thị Như Thi, MTG Cái Nhum—Thần Học

05. Phạm Thị Xuân, Thăm Viếng Bùi Chu–Thạc Sĩ Thần Học

06. Phạm Thị Hoa, ICM—Thạc Sĩ Thần Học

07. Nguyễn Thị Thuận Hải, OP Bà Rịa—Thạc Sĩ Thần Học và tiếp tục chương trình Tiến Sĩ Thần Học 

08. Phạm Thị Bích Diễm—OP Phú Cường—Thạc Sĩ Thần Học

09. Trần Thị Ngọc Quyên, OP Bà Rịa—Thạc Sĩ Thần Học

10. Nguyễn Nga, MTG Vinh- Thạc Sĩ Quản Trị Hành Chánh

11. Hồ Hiên, MTG Vinh- Thạc Sĩ Giáo Dục 

12. Vũ Lan Chi, MTG Khiết Tâm—Thạc Sĩ Giáo Dục Đặc Biệt

13. Ngô Minh Nhật, giáo phận Xuân Lộc- Thạc Sĩ Thần Học 

14. Lê Đông Nhật, giáo phận Đà Nẵng- Thạc Sĩ Thần Học 

15. Nguyễn Quốc Thuần, giáo phậnBan Mê Thuột—Thạc Sĩ Thần Học

16. Ngô Quang Khải, giáo phận Bắc Ninh—Thạc Sĩ Thần Học 

17. Trần Sỹ Hùng, giáo phận Brooklyn (New York, Hoa Kỳ) Thạc sĩ Thần Học (M.Div)

18. Vũ Sĩ Sơn, giáo phận Đà Nẵng, Thạc sĩ Thần Học (M.Div)

19. Nguyễn Văn Công, giáo phận Vinh, Thạc sĩ Thần Học (M.Div)

Quý Thầy hoàn tất chương trình Triết học trong chủng viện:

1. Trần Việt Hưng, tổng giáo phận Boston (Hoa Kỳ)

2. Nguyễn Thanh Duyệt, giáo phận Albany (New York, Hoa Kỳ)

3. Phạm Đức Thành, giáo phận Portland (Hoa Kỳ)

4. Nguyễn Tiến Hoá, giáo phận Portland (Hoa Kỳ)

Cử Nhân:

1. Sr. Phạm Thị Hải Yến, OP Bùi Chu—Cử Nhân Tâm Lý và tiếp tục học Thạc Sĩ Tâm Lý Lâm Sàn 

2. Sr. Huỳnh Nữ Phương Chi, MTG Phan Thiết- Cử Nhân Văn Chương Anh

3. Sr. Nguyễn Thị Hương, MTG Cái Nhum—Cử Nhân Văn Chương Anh. 

4. Sr. Trần Lệ Xuân, Trinh Vương Sài Gòn—Cử Nhân Tôn Giáo Học

5. Sr. Đỗ Thị Hồng Yến, Trinh Vương Sài Gòn—Cử Nhân Tôn Giáo Học

6. Sr. Nguyễn Bích Ngọc, OP Gò Vấp—Cử Nhân Tâm Lý

7. Sr. Nguyễn Thảo, MTG Mỹ Tho – Cử nhân Thần Học

Cao Đẳng

1. Trần Thị Doan, Dòng Trinh Vương Bùi Chu—Cao Đẳng Văn Chương Anh

2. Phạm Thị Thu, Dòng Trinh Vương Bùi Chu—Cao Đẳng Văn Chương Anh

Nhờ sự tin tưởng của quý Đức Cha, quý Bề Trên, và sự quảng đại của quý ân nhân cùng sự hy sinh quyết tâm của quý vị tu học mà có được thành quả ngày hôm nay. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện, hướng dẫn, và nâng đỡ chúng con trong thời gian tới. 

Nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban muôn ơn lành xuống cho quý Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh Mục, quý Tu Sĩ và cộng đồng dân Chúa. 

Kính mến trong Chúa Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành. 

Fr. Bao Nguyen, S.J., STL, PhD
Executive Director of Formation Support for Vietnam
Lecturer of Theology and Education, Loyola University Maryland
4603 Millbrook Road, Baltimore, MD 21212, (832)633-3765

Nguồn: fsvn.org

LỊCH PHỤNG VỤ