Hội ngộ liên tôn lần XI: Hiệp lực giải thoát nhân sinh, ngày 27-10-2021

28/10/2021

HỘI NGỘ LIÊN TÔN LẦN XI:
HIỆP LỰC GIẢI THOÁT NHÂN SINH
NGÀY 27-10-2021

Ban mục vụ đối thoại liên tôn / TGP. Sài Gòn


Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn 

LỊCH PHỤNG VỤ