Giáo phận Qui Nhơn - Lễ suy tôn thánh giá và đón nhận hài cốt Đức cha Lambert de la Motte

14/09/2022


GIÁO PHẬN QUI NHƠN
LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ VÀ ĐÓN NHẬN
HÀI CỐT ĐỨC CHA LAMBERT DE LA MOTTE

Vào lúc: 16g00 Thứ Tư ngày 14.09.2022

Tại: Nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn


Nguồn: gpquinhon.org (14.9.2022)

LỊCH PHỤNG VỤ