Giáo phận Phú Cường: Chuyên mục Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo

09/01/2020

 

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Giáo phận Phú Cường: Chuyên mục Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo

Chuyên mục: Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo là một chương trình mà những người thực hiện mong muốn trở nên nhịp cầu để mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận và gần gũi hơn với những quy định của Giáo hội Công giáo trong vấn đề hôn nhân.


Quý vị có những câu hỏi liên quan đến hôn nhân Công giáo, xin vui lòng liên hệ với Ban biên tập chương trình qua địa email: giaidaphonnhanconggiao@gmail.com

Chương trình có sự cộng tác của Linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF, Tiến sĩ Giáo Luật đang giảng dạy tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, và Học viện Thánh Anphongsô.

Sau đây là giải đáp đầu tiên của chương trình liên quan đến những thuật ngữ như: 1. Hôn nhân khác đạo; 2. Hôn nhân dị giáo; 3. Miễn chuẩn; 4. Bản quyền địa phương; 5. Chuẩn khác đạo; 6. Phép Chuẩn; 7. Thờ cúng tổ tiên; 8. Hôn nhân công giáo; 9. Giải đáp hôn nhân công giáo.

Xin mời quý vị cùng theo dõi phần đầu tiên của Chuyên mục: “Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo”, do Ban Truyền Thông Giáo phận Phú Cường thực hiện.

Ban Truyền Thông Giáo phận Phú Cường
Nguồn: giaophanphucuong.org

 

LỊCH PHỤNG VỤ