GIÁO PHẬN PHAN THIẾT:
THÔNG BÁO VIỆC TẠM NGƯNG VIẾNG LINH ĐÀI ĐỨC MẸ TÀPAO

Nguồn: gpphanthiet.com (19.12.2021)