TÒA GIÁM MỤC KON TUM
Office of the Bishop – Diocese of Kon Tum
146 Trần Hưng Đạo – Kon Tum -Việt Nam
Số 20/VT/’23/Tgmkt

THƯ MÙA CHAY

Kon Tum, ngày 21 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, quý Chủng Sinh; và toàn thể anh chị em trong gia đình Giáo Phận.

Kính thưa quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ cùng anh chị em,

Cùng với toàn thể Hội Thánh, gia đình giáo phận chúng ta lại một lần nữa bước vào hành trình Mùa Chay. Đây là thời gian giúp chúng ta chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, Đấng đã chấp nhận đi vào trong đau khổ và chết chóc của nhân loại vì yêu thương và để cứu độ chúng ta.

Trong Sứ điệp Mùa Chay năm nay, khi suy tư về cuộc Hiển Dung của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu mời chúng ta : “Trong Mùa Chay, chúng ta được mời gọi đi lên một ngọn núi cao’ cùng với Chúa Giêsu và sống một kinh nghiệm thiêng liêng đặc biệt – sự khổ chế  như dân thánh của Thiên Chúa”. Theo Đức Thánh Cha, nếu việc “lên núi” đã là khổ chế, là chay tịnh, thì việc “cùng đi lên núi” là một trải nghiệm hiệp hành. Đức Thánh Cha kết luận : “Sẽ thật hữu ích khi chúng ta suy tư về mối tương quan giữa khổ chế Mùa Chay và trải nghiệm Hiệp Hành”.

Như thế, trong Mùa Chay này, để có thể “sống một kinh nghiệm thiêng liêng đặc biệt”, để có thể “vượt thắng khiếm khuyết đức tin”, chúng ta được mời gọi “lên núi”, nghĩa là thực hành khổ chế : chế ngự bản thân, chấp nhận hy sinh một điều gì đó, … Tuy nhiên, như xưa, Chúa Giêsu và các môn đệ cùng lên Núi Tabor, chúng ta được mời gọi lên núi “cùng nhau”. Mùa Chay là một hành trình cùng nhau, – Hiệp Hành, bởi lẽ, “chúng ta cùng nhau đi trên một con đường, với tư cách là những môn đệ của một vị Thầy duy nhất”.

Theo dòng suy tư của Đức Thánh Cha, và theo đường hướng mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong năm “Củng cố sự hiệp thông”, tôi xin được đề nghị với anh chị em hai điều : sống hiệp thông với Chúa và với nhau, để có thể trở thành “những nghệ nhân của tính hiệp hành”.

Hiệp thông với Chúa : “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17, 5)

Nếu Mùa Chay là thời gian của ân sủng, điều đó hệ tại khả năng và mức độ của chúng ta khi mở lòng ra với Lời Chúa. Thiên Chúa vẫn tiếp tục ngỏ lời với chúng ta ngang qua việc công bố Lời Chúa trong Thánh Lễ và các cử hành phụng vụ. Đức Giáo Hoàng khuyên chúng ta : “Trong trường hợp không thể tham dự Thánh Lễ thường xuyên, chúng ta hãy đọc các Bài đọc Kinh Thánh hàng ngày”.

Cách cụ thể, để hiệp thông với Chúa, chúng ta cần nỗ lực siêng năng cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và tham dự các Bí tích, nhất là Thánh Lễ. Ngoài Thánh Lễ ngày Chúa nhật là lễ buộc, tất cả những ai không mắc ngăn trở về sức khỏe và công việc, đều được mời gọi tham dự Thánh Lễ ngày thường, để được nuôi dưỡng và được biến đổi nhờ Lời Chúa và Thánh Thể. Ngoài ra, việc cầu nguyện chung hay riêng, nhất là giờ kinh tối trong các gia đình, bao gồm việc đọc và suy niệm một đoạn Lời Chúa, là một thực hành cần được duy trì và khích lệ.

Hiệp thông với nhau

Một khía cạnh khác để sống tinh thần Mùa Chay năm nay, đó là biết hiệp thông với nhau. Điều này được thể hiện trước hết ở thái độ biết lắng nghe nhau. Theo Đức Thánh Cha, trong Hội Thánh hiệp hành, “thái độ lắng nghe Chúa Giêsu cũng bao gồm việc lắng nghe anh chị em khác trong Giáo Hội”. Đây là một khía cạnh không thể thiếu trong “phương pháp và phong cách của một Giáo Hội hiệp hành”. Như thế, lắng nghe nhau không chỉ là phép lịch sự xã giao, nhưng còn là một đòi buộc của người môn đệ Đức Kitô, là thái độ của những chi thể của một Giáo Hội hiệp hành. Dĩ nhiên, để có thể lắng nghe nhau, cần biết khổ chế, kiên nhẫn và chịu mất thời gian.

Chính từ thái độ biết lắng nghe nhau, mà chúng ta mới có thể thấu hiểu ; có thấu hiểu mới thông cảm và tìm cách giúp đỡ. Nếu một trong ba thực hành căn bản của Mùa Chay là việc bác ái, là giúp đỡ tha nhân, thì công việc này cũng là hoa trái của thái độ biết lắng nghe.

Ước mong sao mỗi thành viên trong gia đình giáo phận biết lắng nghe, để có thể quảng đại giúp đỡ cho các hoạt động của Caritas giáo phận, trong chiến dịch Mùa Chay hằng năm, hầu có thể cứu giúp cho những anh chị em lâm cảnh ngặt nghèo, hoạn nạn, cùng cực. Xin anh chị em cố gắng hạn chế trong việc chi tiêu, để rộng tay giúp đỡ cho công việc bác ái này. Ngoài ra, xin anh chị em quan tâm giúp đỡ những người cô thế cô thân, những người sắc tộc nghèo đói, và thực thi những điều được ghi trong 14 Mối Thương Người.

Kính thưa anh chị em,

Mùa Chay là một hành trình “lên núi” với Chúa. Hãy dành một chỗ đứng đặc biệt cho Lời Chúa, để cuộc đời mỗi người trong chúng ta, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn,… được biến đổi, được “hiển dung”.

Mùa Chay cũng là một hành trình đến với tha nhân, để biết lắng nghe nhau, để cùng nhau “xuống núi”, nơi đó, đang cần đến sự hiện diện yêu thương và sự dấn thân quảng đại của mỗi chúng ta.

Kính chúc anh chị em tích cực sống tinh thần Mùa Chay theo lời đề nghị của Đức Thánh Cha liên quan đến khổ chế và hiệp hành, để có được Mùa Phục Sinh phấn khởi và tươi vui.

Hiệp thông trong Đức Kitô.

+Aloisiô NGUYỄN HÙNG VỊ
Giám mục giáo phận Kontum

(Ấn ký)

Nguồn: giaophankontum.com (21.02.2023)