Giáo phận Hưng Hóa có Linh mục Tổng Đại diện và Linh mục Quản lý mới

13/05/2020


Giáo phận Hưng Hóa có Linh mục Tổng Đại diện và Linh mục Quản lý mới

Văn phòng Tòa Giám mục Hưng Hóa

WGPHH -- Ngày 13-05-2020, Văn phòng Tòa giám mục Hưng Hóa thông báo quyết định bổ nhiệm Linh mục Tổng Đại diện và Linh mục Quản lý mới cho Giáo phận. Sau đây là thông báo bổ nhiệm:

Tiểu sử cha Đaminh Hoàng Minh Tiến

Tiểu sử cha Antôn Vũ Thái San

Nguồn: giaophanhunghoa.org

LỊCH PHỤNG VỤ