Giáo phận Hà Tĩnh: Thư Mục vụ Tháng Mân Côi 2021

01/10/2021


THƯ MỤC VỤ THÁNG MÂN CÔI 2021 CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁM QUẢN TÔNG TÒA GIÁO PHẬN HÀ TĨNH


Nguồn: giaophanhatinh.org (30.9.2021)

LỊCH PHỤNG VỤ