ĐỨC TGM GIUSE VŨ VĂN THIÊN
CHÚC TẾT TỚI TOÀN THỂ CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA TGP HÀ NỘI

WGPHN (21.01.2023) – Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên có lời chúc tết của tới cộng đoàn dân Chúa TGP Hà Nội qua Video dưới đây:

Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà Nội