Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến về tĩnh dưỡng tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phát Diệm

16/09/2021

ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN VĂN YẾN
VỀ TĨNH DƯỠNG TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ
GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM
 

WGPPD (15.92021) - 09g45 sáng nay, ngày 15.09.2021, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Phát Diệm, đã về tĩnh dưỡng tại Trung tâm Mục vụ (TTMV) Giáo phận Phát Diệm sau thời gian tĩnh dưỡng tại Sở Kiện- Tông Giáo phận Hà Nội.


Đón tiếp Ngài tại TTMV có cha Antôn Phan Văn Tự, Đại diện Giám quản, cha Phêrô Nguyễn Văn Hiện, Phó Đại diện Giám quản, cha Phêrô Mai Văn Vọng, Giám đốc TTMV, cùng một số quí cha, quí nữ tu và giáo dân.

Đây là tin vui mừng cho giáo phận, vì từ đây Ngài hiện diện cách gần gũi với mọi thành phần dân Chúa Phát Diệm, trở thành nơi kết nối tình hiệp thông trong giáo phận.

BBT Truyền Thông Phát Diệm
Nguồn: phatdiem.org

LỊCH PHỤNG VỤ