CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TẠI MARSEILLE
Nhân dịp kết thúc “Các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải”
22 – 23/09/2023

Dòng sự kiện Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Marseille từ 22 – 23/09/2023:

(Cập nhật lúc 23:15 ngày 23.09.2023)

27.09.2023: Tiếp Kiến Chung (27.09.2023) – Địa Trung Hải không được là nấm mồ, nhưng là nơi xây dựng nền văn minh và hòa bình

23.09.2023: Đức Thánh Cha từ giã Marseille và về đến Roma

23.09.2023: Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ kính Đức Mẹ Canh giữ ở Marseille

23.09.2023: Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Canh giữ tại Marseille

23.09.2023: Diễn văn của Đức Thánh Cha tại phiên kết thúc “Cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải”

22.09.2023: Bài phát biểu của Đức Thánh Cha tại buổi tưởng niệm các thủy thủ và người di cư mất tích trên biển

22.09.2023: Đức Thánh Cha tham dự buổi tưởng niệm các thủy thủ và người di cư mất tích trên biển

22.09.2023: Diễn văn của Đức Thánh Cha trong giờ cầu nguyện cùng Đức Mẹ với hàng giáo sĩ giáo phận Marseille

22.09.2023: Đức Thánh Cha cử hành giờ cầu nguyện cùng Đức Mẹ với hàng giáo sĩ giáo phận Marseille

22.09.2023: Chương trình chuyến Tông du của Đức Thánh Cha tại Marseille