Thăm Indonesia

Khởi hành từ Roma vào ngày 02/9, trước tiên Đức Thánh Cha sẽ lên đường đến Indonesia, bắt đầu chuyến viếng thăm diễn ra gần hai tuần. Dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ đến sân bay quốc tế Jakarta Soekarmo-Hatta vào lúc 11:30 sáng ngày 03/9. Tại đây sẽ diễn ra nghi thức chào đón chính thức.

Chương trình ngày 04/9 gồm có: Gặp gỡ xã giao Tổng thống. Liền sau đó là cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Kế đến, ngài gặp riêng các tu sĩ Dòng Tên. Vào buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ có hai hoạt động: đầu tiên là cuộc gặp gỡ với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên; và thứ hai là gặp gỡ các bạn trẻ.

Ngày 05/9, vào buổi sáng Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ liên tôn, và sau đó ngài sẽ gặp gỡ những người được các tổ chức bác ái giúp đỡ. Vào ban chiều, ngài sẽ chủ sự Thánh lễ tại sân vận động Gelora Bung Karno, kết thúc chuyến viếng thăm Indonesia.

Thăm Papua New Guinea

Ngày 06/9, từ Jakarta Đức Thánh Cha bay đến cảng Moresby. Tại đây sẽ diễn ra nghi thức chào đón chính thức của chính phủ và Giáo hội Papua New Guinea.

Ngày 07/9, sau khi chào thăm xã giao Toàn quyền tại Nhà Chính phủ, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Buổi chiều, vào lúc 17:00, ngài sẽ thăm các trẻ em đường phố đang được chăm sóc tại Trường Trung học Kỹ thuật Caritas. Vào cuối ngày, ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên.

Ngày 08/9, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm Thủ tướng, chủ sự Thánh lễ tại sân vận động Sir John Guise, gặp gỡ các tín hữu của Giáo phận Vanimo, gặp riêng nhóm các nhà truyền giáo.

Ngày 09/9, trước khi diễn ra nghi thức chào tạm biệt, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ vào lúc 9:45.

Thăm Đông Timor

Buổi chiều ngày 09/9, Đức Thánh Cha đến sân bay quốc tế Dili của Đông Timor. Tại đây sẽ diễn ra nghi thức chào đón chính thức, tiếp theo là thăm xã giao Tổng thống, gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.

Ngày 10/9, vào buổi sáng, Đức Thánh Cha sẽ thăm các trẻ em khuyết tật, gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, chủng sinh, tu sĩ và giáo lý viên, thăm riêng các tu sĩ Dòng Tên. Vào ban chiều ngài sẽ chủ sự Thánh lễ.

Ngày 11/9, sau khi gặp gỡ các bạn trẻ tại trung tâm Convencoes, Đức Thánh Cha đến sân bay để đi Singapore.

Thăm Singapore

Đến sân bay quốc tế Changi của Singapore dự kiến vào lúc 14:15, sau nghi thức chào đón chính thức, Đức Thánh Cha đến trung tâm linh thao Thánh Phanxicô Xaviê để gặp riêng các tu sĩ Dòng Tên.

Ngày 12/9, vào lúc 9:00, Đức Thánh Cha sẽ được chào đón tại Toà nhà Quốc hội, gặp xã giao Tổng thống, thủ tướng, và gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Buổi chiều, vào lúc 17:15, ngài sẽ chủ sự Thánh lễ tại sân vận động quốc gia SportHub.

Ngày 13/9, trước hết Đức Thánh Cha sẽ thăm người lớn tuổi và người bệnh tại Nhà thánh Têrêsa. Sau đó, ngài sẽ tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn. Vào lúc 11:50, Đức Thánh Cha sẽ từ sân bay Changi Singapore trở về Roma, kết thúc gần hai tuần viếng thăm 4 nước: Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore.

Nguồn: vaticannews.va/vi