KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Chúa nhật 4 Mùa Chay năm B

BA DANH XƯNG CỦA CHÚA GIÊSU

Chúa Nhật 14/3/2021, sau khi chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 500 năm loan báo Tin Mừng tại Philippines, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông Tòa để đọc Kinh Tuyền Tin với các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Con Người phải được giương cao trên thập giá; Con Thiên Chúa đã được sai đến thế gian để cứu độ; và ánh sáng phân biệt ai theo sự thật và ai theo điều giả dối. Mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến,

Trong Chúa nhật thứ tư Mùa Chay này, phụng vụ Thánh Thể bắt đầu với lời mời gọi: “Mừng vui lên, Giêrusalem hỡi” (Is 66,10). Đâu là lý do của niềm vui này? Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời’. (Ga 3, 16). Sứ điệp vui mừng này là trung tâm đức tin Kitô giáo: Tình yêu Thiên Chúa đã đạt tuyệt đỉnh khi ban tặng Người Con cho nhân loại yếu đuối và tội lỗi. Thiên Chúa đã ban Con Ngài cho chúng ta, cho từng người chúng ta.

Đây là những gì xuất hiện trong cuộc đối thoại ban đêm giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô (Ga 3, 14-21). Ông Nicôđêmô cũng như mọi người dân Israel khác, đang mong đợi Đấng Mêsia, xác định Người là một người mạnh mẽ, có quyền xét xử thế gian. Trong cuộc đối thoại này, Chúa Giêsu đã làm cho Nicôđêmô hiểu đúng ý nghĩa của sự chờ mong này, bằng cách bày tỏ chính Người dưới ba khía cạnh: Con Người được tôn vinh trên thập giá; Con Thiên Chúa được sai đến thế gian để cứu độ; và ánh sáng phân biệt những người theo sự thật với những người theo những lời dối trá. Chúng ta hãy xem xét ba khía cạnh này: Con người, Con Thiên Chúa và ánh sáng.

Trước hết, Chúa Giêsu tự giới thiệu mình với tư cách là Con Người (câu 14-15). Bản văn ám chỉ con rắn đồng (Ds 21, 4-9), đã được ông Môsê giương cao trong sa mạc theo ý Thiên Chúa, khi dân Israel bị rắn độc tấn công; ai bị rắn cắn và ngước nhìn con rắn đồng này thì sẽ được chữa khỏi. Chúa Giêsu cũng như vậy, Người được gương cao trên thập giá và ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Khía cạnh thứ hai là Con Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người: Thiên Chúa thực hiện điều này trong việc nhập thể của Con Một và đã trao ban Con Một cho đến chết. Mục đích của việc trao ban này là sự sống đời đời của con người: Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Sứ vụ của Chúa Giêsu là sứ vụ cứu độ tất cả mọi người.

Danh xưng thứ ba Chúa Giêsu tự đặt cho mình là “ánh sáng” (câu 19-21). Tin Mừng cho biết: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (câu 19). Việc Chúa Giêsu đến thế gian đưa đến một chọn lựa: ai chọn bóng tối phải đối diện với sự xét xử, ai chọn ánh sáng sẽ được ơn cứu độ. Bản án là hậu quả của việc lựa chọn tự do của mỗi người: ai làm điều ác thì tìm bóng tối, ai thực hành sự thật, bác ái thì tìm đến ánh sáng. Ai bước đi trong ánh sáng, ai đến gần ánh sáng, thì làm điều tốt. Đây là điều mà chúng ta được mời gọi thực hiện với sự dấn thân nhiều hơn trong Mùa Chay: đón nhận ánh sáng vào lương tâm của chúng ta, để mở rộng tâm hồn chúng ta trước tình thương vô biên của Thiên Chúa, với lòng thương xót đầy dịu dàng và nhân hậu của Người. Nhờ đó, chúng ta sẽ tìm được niềm vui đích thực và có thể vui mừng trong sự tha thứ của Thiên Chúa, Đấng tái tạo và ban sự sống.

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta không sợ để Chúa Giêsu “đặt mình vào khủng hoảng”. Đó là một cuộc khủng hoảng lành mạnh, vì sự chữa lành của chúng ta; để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

Chuyển ngữ: Ngọc Yến
Nguồn:
 vaticannews.va/vi