KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Chúa nhật 33 Thường niên năm A
Chúa nhật, 16.11.2008

THÁI ĐỘ NỘI TÂM CẦN CÓ KHI ĐÓN NHẬN NÉN BẠC

Bình Hòa

Bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền tin trưa hôm qua dựa theo đoạn Tin mừng đọc trong Thánh lễ Chúa nhật thứ 33 mùa thường niên, kể lại dụ ngôn về những nén bạc được ông chủ giao cho các đầy tớ quản lý trước khi lên đường. Trong tiếng latinh, danh từ “talentum” ám chỉ đồng tiền nén bạc, nhưng cũng có nghĩa là những tài năng. Tuy nhiên, khi chú giải dụ ngôn này, đức thánh cha không chỉ giới hạn vào việc sử dụng các tài năng thiên phú, nhưng còn mở rộng đến những kho báu mà Chúa Kitô đã uỷ thác cho Hội thánh: Lời Chúa, các bí tích, sự hoà giải. Giáo hội có nhiệm vụ phải làm cho những quà tặng đó được sinh hoa trái. Điều đáng lưu ý trong bài dụ ngôn là thái độ của các tôi tớ sau khi đã lãnh nhận món quà. Người tôi tớ xấu đã nhận nó với tâm tình sợ hãi, bởi vì hắn có hình ảnh sai lệch về ông chủ. Đối lại, những người tôi tớ tốt đã tiếp nhận trong tâm tình biết ơn và quảng đại: họ đã sinh lợi qua việc phân phát chia sẻ.

Sau đây là toàn văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa đọc trong Chúa nhật hôm nay, áp chót của năm phụng vụ, mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và cần mẫn đang khi chờ đợi Chúa Giêsu trở lại vào lúc kết thúc thời gian. Bài Tin mừng kể lại dụ ngôn quen thuộc về những nén bạc mà thánh Matthêu ghi lại (25,14-30). Vào thời cổ, “talentum” là một đồng tiền Rôma rất có giá trị, và nhờ dụ ngôn nổi tiếng này mà nó trở nên đồng nghĩa với tài năng mà mỗi người được kêu mời hãy làm sinh hoa kết quả. Bản văn nói đến “một người kia phải đi xa, đã gọi các tôi tớ của mình và trao cho họ tài sản của mình” (Mt 25,14). Người chủ trong dụ ngôn tượng trưng cho Chúa Giêsu, các tôi tớ là các môn đệ, và những nén bạc là những hồng ân mà Chúa đã ký thác cho họ. Vì thế những nén bạc này không chỉ tượng trưng những tài năng tự nhiên mà thôi, nhưng còn là những tài sản mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta làm cơ nghiệp ngõ hầu chúng ta làm tăng hoa lợi, đó là: Lời Chúa được chứa đựng trong Tin mừng; bí tích Thánh tẩy làm cho chúng ta được đổi mới trong Thánh Linh; sự cầu nguyện – kinh Lạy Cha – mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa trong tư cách là những người con liên kết với Con của Chúa; ơn tha thứ mà Chúa truyền chúng ta phải mang đến cho hết mọi người; bí tích Mình Thánh được hiến tế và Máu Thánh được đổ ra. Nói tắt một lời, đó là Triều đại của Thiên Chúa, tức là chính Đức Kitô, đang hiện diện sống động giữa chúng ta.

Đó là kho báu mà Chúa Giêsu đã uỷ thác cho các bạn hữu của mình, vào lúc cuối cuộc đời ngắn ngủi dưới đất. Dụ ngôn hôm nay nhấn mạnh thái độ nội tâm cần có khi đón nhận và đánh giá quà tặng này. Thái độ sai lầm là sự sợ hãi: người tôi tớ sợ ông chủ, sợ ngày ông trở về, đã chôn giấu nén bạc dưới đất, và nó không mang lại hoa lơị nào. Điều này xảy ra chẳng hạn như khi mà ai đã lãnh bí tích Thánh tẩy, Thánh Thể, Thêm sức, đã chôn vùi các hồng ân này dưới một bó thành kiến, dưới một hình ảnh lệch lạc về Thiên Chúa làm tê liệt đức tin và việc làm, khiến cho Chúa thất vọng. Nhưng dụ ngôn còn nêu bật những hoa trái tốt lành của những tôi tớ vui sưóng vì món quà lãnh nhận, đã không chôn giấu vì sợ sệt hay ghen tức, nhưng đã làm cho nó sinh lợi, bằng cách chia sẻ phân phát nó. Đúng thế, điều mà Chúa Kitô đã trao cho chúng ta được gia tăng bằng cách phân phát. Đây là một kho báu được tạo nên để được tiêu dùng, đầu tư, chia sẻ với hết mọi người, theo như lời dạy của thánh Phaolô, nhà đại quản lý những nén bạc của Chúa Giêsu.

Bài học của đoạn Tin mừng mà phụng vụ cống hiến cho chúng ta hôm nay, đã tác dụng trên bình diện lịch sử và xã hội, bằng cách gợi lên nơi các dân tộc Kitô hữu một tâm trạng năng động và sáng tạo. Nhưng sứ điệp trọng tâm của nó nhắm đến tinh thần trách nhiệm khi đón nhận Triều đại Thiên Chúa: trách nhiệm đối với Thiên Chúa và đối với nhân loại. Đức Maria đã thể hiện thái độ đó cách tuyệt vời khi lãnh nhận món quà quý giá nhất là chính Chúa Giêsu: với một tình thương bao la Mẹ đã hiến dâng người con cho thế giới. Chúng ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta trở nên những “tôi tớ tốt lành và trung tín”, để ngày kia chúng ta được dự phần vào “niềm vui của Chúa chúng ta”.

Nguồn: archivioradiovaticana.va