CÁO PHÓ ĐỨC CHA PHAOLÔ TỊNH NGUYỄN BÌNH TĨNHNguồn:giaophandanang.org (22.11.2023) 

(Cập nhật lúc 15g40 ngày 22.11.2023)