Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2019 của HĐGM Việt Nam

26/04/2019

Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2019 của HĐGM Việt Nam


HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Hội Nghị Thường Niên K 1/2019 (22 - 26/04/2019)


BIÊN BẢN

Hội đồng Giám mục Việt Nam đã họp Hội ngh thường niên k 1/2019 tại Đền thánh Đức M Bãi Dâu, t chiều thứ Hai ngày 22/04/2019 đến sáng thứ Sáu ngày 26/04/2019, với sự tham d đầy đ của các v ch chăn thuộc 27 giáo phận.

Hội đồng Giám mục hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam; lắng nghe những chia s của ngài về các hoạt động của Đức Thánh Cha, cũng như những vấn đ riêng của Giáo hội tại Việt Nam.

Hội đồng Giám mục chúc mừng Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, tân Tổng Giám mục Tổng giáo phận Nội; Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, giám mục chính tòa giáo phận Vinh; Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên; đặc biệt Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục tiên khởi giáo phận Tĩnh mới được thành lập.

Trong dịp Hội ngh lần này,

1. Hội đồng Giám mục:

- Dành nhiều thời gian cho việc chuẩn b Đại hội tháng 10/2019 ấn định ch đ mục vụ 3 năm (2019-2022) v Giới trẻ;

- Trao cho ủy ban Giáo Đức tin ủy ban Phụng t soạn thảo Bản hướng dẫn đời sống đức tin cho các tín hữu;

- Biểu quyết phê chuẩn bản dịch tiếng Việt Sách L Rôma Sách Các Bài Đọc (Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh); phê chuẩn bản dịch tiếng KHo Sách Các Bài Đọc Thánh l Chúa nhật (Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh);

- Thông tin v việc xây dựng Vương Cung Thánh Đường tại Trung Tâm Hành Hương Đức M La Vang.

2. Hội đồng Giám mục lắng nghe:

- Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh chia s v Hội ngh Bảo v tr v thành niên do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập tại Rôma, t ngày 21 đen 24/2/2019;

- Ủy ban Giáo dục Công giáo trình bày D án Canh tân Phát triển Học viện Công giáo Việt Nam, những kết qu những viễn tượng mới trong tương lai; - ủy ban Truyền thông, ủy Ban Giáo dân chia s những thông tin về các hoạt động trong tương lai;

- Ủy ban Tu trình bày việc soạn thảo những hướng dẫn c thể v vai trò của các Bề trên Thượng cấp đối với các Dòng tu việc phong chức linh mục cho các Dòng giáo phận;

- Ủy Ban Văn hóa đ xuất không gian trưng bày c vật văn hóa Công giáo tại Trung Tâm Hành Hương Đức M La Vang;

- một s vấn đ khác như: Việc liên kết các ủy ban trực thuộc HĐGM VN, việc sáp nhập giáo phận Vinh giáo phận Tĩnh vào giáo tỉnh Huế, việc trợ cấp cho đài Veritas.

Hội đồng Giám mục ấn định Đại hội tháng 10/2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam s được t chức tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Hải Phòng, t 7 đến 11/10/2019.

Hội ngh chung vui với giáo phận Rịa c hành l Mừng Kim Khánh linh mục của Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, giám mục tiên khởi giáo phận Rịa.

Đền thánh Đức M Bãi Dâu, ngày 26/04/2019
                            
Tổng thư
                 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
              
                 (ký tên)
               
+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm
               
Giám mục giáo phận M Tho

 
LỊCH PHỤNG VỤ