Biên bản Đại hội XIV Hội đồng Giám mục Việt Nam

04/10/2019

 

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Biên bản Đại hội XIV Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV

BIÊN BẢN

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp Đại hội lần thứ XIV từ thứ Hai ngày 30/9/2019 đến thứ Sáu ngày 04/10/2019, tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Hải Phòng, với sự tham dự đông đủ các giám mục của 27 giáo phận.

Hội Đồng Giám Mục hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam; đồng thời lắng nghe Đức Tổng Giám mục trình bày Tự Sắc “Các con là ánh sáng thế gian” (Vos estis lux mundi) của Đức Thánh Cha Phanxicô, cũng như thông tin về mối quan hệ song phương giữa Tòa Thánh và Nhà nước Việt Nam, và những thông tin khác.

Đại hội chúc mừng Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, tân giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt; đồng thời tri ân Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, thành viên của Hội Đồng Giám Mục mới được Tòa Thánh chấp nhận đơn từ chức.

Trong dịp Đại hội lần này, Hội Đồng Giám Mục đã thực hiện những việc sau đây:

1.  Bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2022.

            Ban Thường vụ gồm có:

            Chủ tịch: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

            Phó Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Năng

            Tổng thư ký: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

            Phó Tổng thư ký: Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

            Các Ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gồm có:

            1/ Ủy ban Giáo lý Đức tin
            Chủ tịch: Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

            2/ Ủy ban Kinh Thánh
            Chủ tịch: Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản

            3/ Ủy ban Phụng tự
            Chủ tịch: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

            4/ Ủy ban Nghệ thuật thánh
            Chủ tịch: Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi

            5/ Ủy ban Thánh nhạc
            Chủ tịch: Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

            6/ Ủy ban Loan báo Tin Mừng
            Chủ tịch: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long

            7/  Ủy ban Giáo sĩ  -  Chủng sinh
            Chủ tịch: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

            8/ Ủy ban Tu sĩ
            Chủ tịch: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt

            9/ Ủy ban Giáo dân
            Chủ tịch: Đức cha Giuse Trần Văn Toản

            10/ Ủy ban Truyền thông xã hội
            Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

            11/ Ủy ban Giáo dục Công giáo
            Chủ tịch: Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

            12/ Ủy ban Mục vụ Giới trẻ - Thiếu nhi
            Chủ tịch: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

            13/ Ủy ban Văn hóa
            Chủ tịch: Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân

            14/ Ủy ban Công lý - Hòa bình
            Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường

            15/ Ủy ban Mục vụ Gia đình
            Chủ tịch: Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

            16/ Ủy ban Bác ái Xã hội - Caritas
            Chủ tịch: Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu

            17/ Ủy ban Mục vụ Di dân
            Chủ tịch: Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn  

            18/ Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên đặc trách Đối thoại liên tôn và đại kết. 

2.  Soạn thảo và công bố Thư Chung gửi cộng đồng Dân Chúa về định hướng mục vụ trong ba năm tới (2020-2022).

3.  Quyết định Học viện Công giáo Việt Nam trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và vị Viện trưởng của Học viện do Hội Đồng Giám Mục bổ nhiệm.

4.  Thảo luận việc tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam (1960 – 2020) và việc khánh thành Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang dự kiến vào năm 2020.

5.  Chấp thuận cho thử nghiệm ba năm văn kiện “Hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên” của Ủy ban Văn hóa.

6.  Phê chuẩn bản dịch tiếng K’Ho Sách Các Bài Đọc Thánh lễ Chúa nhật (Mùa Thường niên) và ba Thánh lễ trọng (Lễ Chúa Ba Ngôi, Lễ Mình Máu Thánh và lễ Thánh Tâm).

7.  Trao đổi về việc sáp nhập giáo phận Vinh và giáo phận Hà Tĩnh vào giáo tỉnh Huế.

8.  Bàn thảo về tiến trình xin phong thánh cho Đức cha Lambert de la Motte, Đức cha François Pallu, Đức cha Jean Cassaigne cùng với các đấng tử đạo Việt Nam trong hồ sơ của Tòa thánh.

9.   Lắng nghe các giáo phận và các Ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chia sẻ:

             - Ủy ban Giáo sĩ - Chủng sinh trình bày về Hội nghị các Đại Chủng viện Việt Nam;

             - Ủy ban Giáo dục Công giáo trình bày về sinh hoạt của Học viện Công giáo;

             - Ủy ban Loan báo Tin Mừng trình bày hoạt động truyền giáo và việc thành lập các Hội Giáo hoàng truyền giáo tại Việt Nam;

             - Ủy ban Mục vụ Di dân xin tiếp tục thử nghiệm văn kiện “Hướng dẫn Mục vụ Di dân” đến năm 2022;

             - Ủy Ban Phụng tự thông báo việc in Sách Lễ Rôma và Sách Các Bài Đọc.

             - Ủy ban Tu sĩ trình bày việc nghiên cứu “Quy chế hoạt động của các dòng tu”.

Hội Đồng Giám Mục ấn định Hội nghị thường niên kỳ I/2020 sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 24/4/2020.

Đại hội bế mạc trong niềm vui cùng với giáo phận Hải Phòng mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, Quan Thầy giáo phận, và Khánh thành Trung Tâm Mục Vụ của giáo phận vào sáng thứ Sáu ngày 04/10/2019.

Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Hải Phòng, ngày 04/10/2019

Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Đã ký

+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục giáo phận Mỹ Tho


* File hình ảnh của biên bản này:
LỊCH PHỤNG VỤ