20.03.2014 - Minh định các thủ tục hành chính xã hội về việc chủng sinh nhập học Đại chủng viện và truyền chức linh mục

28/03/2014

20.03.2014 - Minh định các thủ tục hành chính xã hội về việc chủng sinh nhập học Đại chủng viện và truyền chức linh mụcThư của Đức cha Tổng thư kí Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mụcquí Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, để minh định các thủ tục hành chính xã hội về việc chủng sinh nhập học Đại chủng viện và truyền chức linh mục. 
LỊCH PHỤNG VỤ