Giáo phận Phụng Tường, Trung Quốc: Thư mục vụ của Đức giám mục giáo phận về Năm Đức Tin

WHĐ (30.08.2012) – “Suy tư về đức tin trong Năm Đức Tinchủ đề Thư mục vụ dài về Năm Đức Tin của Đức cha Luca Lý Kính Phong, vị Giám mục đã chín mươi tuổi của giáo phận Phụng Tường, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Thư mục vụ mới được viết vào ngày 15 tháng 8, Lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời vừa qua.

Lá thư gồm 22 điểm, nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị và cử hành Năm Đức Tin một cách rất chi tiết, theo mong muốn của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI. Năm Đức Tin của Hội Thánh Công giáo bắt đầu vào ngày 11 tháng Mười sắp tới.

Trong số các vấn đề được đề cập, Đức cha Lý nói đến cuộc khủng hoảng đức Tin trong thế giới ngày nay, mối tương quan giữa đức Tin và lý trí, giữa đức Tin và mê tín, mặc khải của Thiên Chúa, việc thông truyền mc khải, Kinh Thánh, truyền thống và huấn quyền của Hội Thánh, các chứng sống động về đức Tin (gương mẫu của các thánh, đặc biệt là các vị tử đạo), các thư của “các tông đồ ngày nay (theo Đức cha Lý, đó là tất cả các tài liệu của Huấn quyền của Hội thánh và của Đức giáo hoàng).

Đức cha Lý đưa ra những phương cách cụ thể để sống Năm Đức Tin: trước hết, các linh mục phải sống đời sống đức Tin một cách gương mẫu, phải tổ chức học hỏi các tài liệu Công đồng, Sách Giáo lý Hội thánh Công Giáo, Kinh Thánh, và các tài liệu khác; các tu sĩ nam nữ và thành viên của các Hiệp hội Công giáo phải cam kết sống đặc sủng của mình; mỗi giáo xứ phải lên chương trình học hỏi Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo (mỗi tuần hai số) và đọc kinh Mân Côi chung hằng ngày; các giáo hạt phải họp nhau để đào sâu các tài liệu của Hội thánh; không được đưa các bài hát dân ca thế tục vào các cử hành phụng vụ.

Cuối cùng, Đức cha Lý trích dẫn lời Đức giáo hoàng, xin Đức Mẹ Trung Hoa, Mẹ phù hộ các giáo hữu, chuyển cầu cho các Kitô hữu biết sống Năm Đức Tin này.

(Agenzia Fides, 29-08-2012)