Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên: "Sứ Mạng Loan Báo Tin Mừng"

06/10/2021


TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 10/2021 CHO TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG


Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà Nội

LỊCH PHỤNG VỤ