Đức Thánh Cha Phanxicô dâng Thánh lễ ở Genève: Thiên Chúa vui mừng khi chúng ta yêu thương và tha thứ cho nhau

23/06/2018

Nguồn: vi.radiovaticana.va
LỊCH PHỤNG VỤ