Nghi thức tẩn liệm Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc & chuyến bay về Việt Nam

Nghi thức tẩn liệm Đức Tổng Phaolô đã được cử hành vào thứ Hai 12-3-2018. Linh cữu sẽ về tới VN lúc 19g30 thứ Năm 15-3-2018.
LỊCH PHỤNG VỤ