Đức Thánh Cha Phanxicô kính viếng di hài Cha Thánh Piô, 17.03.2018

19/03/2018
Lúc 11 giờ sáng ngày 17-3-2018, Đức Thánh Cha đã viếng Đền thánh Đức Mẹ Ân Phúc. Tại đây, cha Bề trên tổng quyền và cha giám tỉnh dòng Capucino, ...

Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm ngôi làng của Cha Thánh Piô, 17.03.2018

19/03/2018
Sáng ngày 17-3-2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã hành hương đến ngôi làng Pieltrecina của Cha Thánh Piô.

Đức Thánh Cha Phanxicô viếng mộ Cha Thánh Piô, 17.03.2018

19/03/2018
Đức Thánh Cha đã dành sáng ngày 17-3-2018 để hành hương tại những nơi của Cha Pio vị linh mục 5 dấu thánh, nhân dịp niệm 100 năm thánh nhân ...

Thánh lễ an táng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, 17.3.2018

16/03/2018
Trực tuyến: Thánh lễ an táng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, 17.3.2018

Đêm canh thức cầu nguyện cho Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

16/03/2018
Trực tuyến đêm canh thức cầu nguyện cho Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố TGM Phaolô tại TTMV TGP. Sài Gòn 16.03.2018

16/03/2018
Thánh lễ trước linh cữu Đức cố TGM Phaolô tại Trung tâm Mục vụ TGP. Sài Gòn 16.03.2018

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 15.03.2018: Can đảm và kiên trì cầu nguyện

16/03/2018
Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 15.03.2018: Can đảm và kiên trì cầu nguyện

Di quan Đức cố TGM Phaolô từ Nhà Thờ Chính tòa Sài Gòn về Trung tâm Mục vụ TGP

16/03/2018
Trực tuyến: Di quan Đức cố TGM Phaolô từ Nhà Thờ Chính tòa Sài Gòn về Trung tâm Mục vụ TGP

Kính viếng linh cữu Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Phần 2

16/03/2018
Trực tuyến: Kính viếng linh cữu Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Phần 2

Kính viếng linh cữu Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Phần 1

16/03/2018
Kính viếng linh cữu Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Phần 1